Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Home / Δράσεις διάχυσης

 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Tsironi T, Semenoglou I., Tsevdou M., Ntzimani A., Geropanagioti E. Marountas A., Taoukis P. Modelling the preservative effect of modified atmosphere packaging on fresh fish quality and shelf life, Aquaculture Europe 2019, Berlin, Germany, 7-10 October 2019