Επικοινωνία

Home / Επικοινωνία

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)

Υπεύθυνος Έργου / Συντονιστής Έργου

Πέτρος Ταούκης
Καθηγητής ΕΜΠ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τομέας IV- Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15780 Ζωγράφου Αθήνα

Τηλ. +30-210-7723171, +30-6977870961,  Φαξ  +30-210-7723163
e-mail: taoukis@chemeng.ntua.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Θεοφανία Τσιρώνη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τομέας IV- Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15780 Ζωγράφου Αθήνα

Τηλ. +30-210-7723171, +30-6977870961,  Φαξ  +30-210-7723163
e-mail: ftsironi@chemeng.ntua.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Πέτρος Ταούκης

Τηλ.: +30-210-7723171, +30-210-7723118
e-mail: taoukis@chemeng.ntua.gr

Contact person

Petros Taoukis

Tel. +30-210-7723171, +30-210-7723118, +30-6977870961
e-mail: taoukis@chemeng.ntua.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Κρίτων Γρηγοράκης

Ερευνητής Α Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας &Υδατοκαλλιεργειών

Τηλ.: +30-210-9856735
e-mail: kgrigo@hcmr.gr


ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ελένη Γεροπαναγιώτη

Τηλ.: +30-210-3724900
e-mail: geropanagioti.e@gr.selonda.com